Skip to main content

· 6 min read

"Met Semantic Treehouse zijn we in staat snel en eenvoudig nieuwe berichtspecificaties en APIs te ontwikkelen"

Luuk d’Hooghe is manager standaardisatie bij Ketenstandaard Bouw en Techniek. Sinds 2019 maakt Ketenstandaard gebruik van het Semantic Treehouse platform voor het publiceren en beheren van o.a. de DICO-standaard. We spraken Luuk om te horen hoe zij het platform gebruiken en welke meerwaarde dit biedt voor hun community.

Ketenstandaard Bouw en Techniek

· 6 min read

Click here for original interview in Dutch

"With Semantic Treehouse we are able to quickly and easily develop new message specifications and APIs"

Luuk d’Hooghe is standardization manager at Ketenstandaard Bouw en Techniek. Since 2019, Ketenstandaard has been using the Semantic Treehouse platform for publishing and managing, among other things, the DICO standard. We spoke to Luuk to hear how they use the platform and what added value it offers their community.

Ketenstandaard Bouw en Techniek

· 5 min read

"Semantic Treehouse ondersteunt ons in het maken van de stap naar een syntax onafhankelijk datamodel dat uitgedrukt kan worden in zowel XML als JSON"

Kevin Boumans is software architect bij uitzendbureau Driessen. Bij het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende partijen maken zij, net als veel andere uitzenders, gebruik van de SETU-standaarden. Daarnaast is Kevin bestuurslid van de SETU. Wij gingen met Kevin in gesprek om vanuit deze beide perspectieven te horen wat zijn ervaring is met het Semantic Treehouse platform.

info

De stichting SETU is opgericht in 2007 om de flexbranche te voorzien van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen uitzenders en inleners van flexkrachten. SETU is één van de communities waaruit de behoefte voor Semantic Treehouse is ontstaan voor het online publiceren en ondersteunen van het standaardisatieproces van de SETU-standaarden. Voor meer informatie: www.setu.nl.

SETU

· 5 min read

Click here for original interview in Dutch

"Semantic Treehouse supports us in making the step towards a syntax independent data model that can be expressed in both XML and JSON"

Kevin Boumans is a software architect at employment agency Driessen. When exchanging data between the various parties, they use the SETU standards, just like many other agencies. Kevin is also a board member of the SETU. We had a talk with Kevin to hear from both perspectives what his experiences are with the Semantic Treehouse platform.

info

The SETU foundation was established in 2007 to provide the temporary employment sector with standards for electronic messaging between temporary workers and their hirers. SETU is one of the communities that created the need for Semantic Treehouse to publish online and support the standardization process of the SETU standards. For more information: www.setu.nl.

SETU